Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε πρόταση του Δ. Σερβίων-Βελβεντού σχετικά με την αναβάθμιση της Ελάτης σε πρότυπο οικισμό με μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας στα όρια του οικισμού και χαμηλό αποτύπωμα CO2.
Στα πλαίσια του προγράμματος ERA.NET RUS Plus-Innovation call εγκρίθηκε για χρηματοδότηση η πρόταση της Clean Energy Ltd με τίτλο TORRECOMB σε συνεργασία με την Bioenergy 2020+ GmbH (BE2020+) από Αυστρία και την εταιρία Small Innovative Enterprise “Clean Energy” (SCE) από Ρωσία.