Περιβαλλοντικές ροές

Η ρεαλιστική προσομοίωση των περιβαλλοντικών ροών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος σε οικονομικό, κοινωνικό, ανθρώπινο και επιστημονικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, δραστηριοποιείται η εταιρεία μέσω φυσικών ροών. Συγκεκριμένα το προσωπικό της εταιρείας αναλαμβάνει τη διαμόρφωση και την εκτέλεση μοντέλων για επιδράσεις σε συναφείς ροές σε εφαρμογές μηχανολόγου και πολιτικού μηχανικού.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τέτοιων ροών είναι

  • ροές στον περιβάλλοντα ή στον εσωτερικό χώρο κτιρίων
  • ροές μόλυνσης αέρα, με την ύπαρξη ηλεκτρικών σταθμών ή βιομηχανικών μονάδων
  • ροές θερμικής ρύπανσης σε παράκτιες γραμμές
  • ροές βελτιστοποίησης συστήματος εκκένωσης ζεστού νερού
  • ροές προσομοίωσης αιολικού δυναμικού πάνω από τοπία για την επιλογή της βέλτιστης θέσης των ανεμογεννητριών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά έργα


Image Gallery