Μοντελοποίηση δυναμικής σταγονιδίων

Το επιστημονικό πεδίο του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας περιλαμβάνει την αριθμητική προσομοίωση φαινόμενων σχετικά με δυναμικές ροές υγρών, όπως των σταγονιδίων.

Αυτά τα φαινόμενα έχουν σημαντική επίδραση σε πολλές εφαρμογές μηχανικού, περιλαμβάνοντας ψύξη επιφανειών και τεχνολογίες επικάλυψεων (coating), σύστηματα ψεκασμού σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σύστηματα εκτύπωσης inkjet.

Η εταιρεία παρέχει μαζί με τις θεωρητικές και αριθμητικές μελέτες και μεθόδους για την παραμόρφωση των σταγονιδίων, τη διάσπαση και τη συνένωση τους σε ροές σχετικές με το σχεδιασμό των μικρό-καναλιών για σταγονίδια και/ή μεθόδους για τη δημιουργία δομών υγρού και χειρισμού.

Αυτές οι μελέτες μπορούν παρουσιαστούν ισοθερμοκρασιακές ή μη συνθήκες.

Σχετικά έργα