Υπηρεσίες

Η Clean Energy παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη θερμική αξιοποίηση βιομάζας ή ανακτηθέντων καυσίμων μέσω της συνεργασίας της με ένα ευρύ δίκτυο βιομηχανικών εταιρειών παγκοσμίως. Η εταιρεία είναι σε θέση να υποστηρίξει τον υποψήφιο επενδυτή σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης του έργου, από την αρχική μελέτη σκοπιμότητας μέχρι την τελική έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Υπηρεσίες Μηχανικού