Η Εταιρεία

Η Clean Energy ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2010 από ερευνητές του ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) , με σκοπό την υποστήριξη του Ινστιτούτου για την περαιτέρω ανάπτυξη, προώθηση και εμπορευματοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών για τη θερμική αξιοποίηση των βιοκαυσίμων. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί από το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ στα πλαίσια έργων εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης και με άλλες εταιρείες και ιδρύματα παγκόσμια για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο εμπορευματοποίησης και έχουν σημαντικές δυνατότητες να γίνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές στο μέλλον. Η Clean Energy ΕΠΕ παρέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε υποψήφιους επενδυτές στον τομέα της χρήσης βιομάζας και καυσίμου ανακτηθέντος από απόβλητα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Το όραμά μας είναι να αναδειχθούμε σε έναν κορυφαίο φορέα ανάπτυξης και διάθεσης νέων και άκρως ανταγωνιστικών τεχνολογιών για τη χρησιμοποίηση καυσίμων βιομάζας και να παρέχουμε την τεχνογνωσία μας για την αποτελεσματική αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς όφελος των πελατών μας.