Υπηρεσίες Μηχανικού

Η Clean Energy παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για θερμική ενέργεια/ηλεκτρική ενέργεια/συμπαραγωγή.

Στον τομέα των υπηρεσιών μηχανικού, η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στα ακόλουθα πεδία, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε νέα έργα ή σε ήδη τρέχοντα.

 


Μελέτες μηχανικού για θερμικές εγκαταστάσεις

Η ομάδα μηχανικών της Clean Energy έχει μεγάλη εμπειρία στους υπολογισμούς του βασικού εξοπλισμού και των ισοζυγίων των θερμικών εγκαταστάσεων. Υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης θερμικών κύκλων χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο εφαρμογών.

Περισσότερα


Ανάλυση και χαρακτηρισμός στερεών καυσίμων και τέφρας

Η Clean Energy διαμέσου της συνεργασίας της με τον ερευνητικό φορέα ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ προσφέρει ένα μεγάλο εύρος για τον χαρακτηρισμό στερεών βιοκαυσίμων και ανακτηθέντων δευτερογενών καυσίμων σύμφωνα με τελευταία Ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN 335 and CEN 343).

Περισσότερα


Βιομηχανικές μετρήσεις

H Clean Energy παρέχει μέσω των συνεργατών της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με μετρήσεις σε βιομηχανική κλίμακα περιλαμβάνοντας:

Περισσότερα